Ilość: 0 Kwota: 0 zł

Z własnego zdjęcia
Reklamacje

Nabywca zobowiązuje się w przeciągu siedmiu dni od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

Sprawdź stan opakowania przed odbiorem przesyłki od kuriera. Jeśli zauważysz uszkodzenia opakowania złóż formalną reklamację. To jedyna szansa na odzyskanie równowartości zniszczonego towaru. Nie będziemy mogli uznać reklamacji, jeśli opakowanie będzie miało widoczne ślady zniszczenia, a państwo tego faktu nie zgłoszą w momencie odbioru towaru.

Przed przyklejeniem fototapety należy rozwinąć wszystkie jej części (bryty) i sprawdzić, czy nie posiadają wad jawnych (odbarwień, deformacji, różnicy w rozmiarach i gramaturze poszczególnych elementów, lub niezgodności motywu graficznego na ich łączeniach). W przypadku stwierdzenia w/w wad produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zaoferujemy do wyboru inne lub zwrócimy pieniądze. 

Produkcja każdego wyrobu realizowana jest indywidualnie od podstaw wg zlecenia Nabywcy i nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy w związku z tym Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.

Firma EXTERO nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od wzorów oferowanych, które mogą wynikać z niewłaściwej kalibracji monitora klienta. W przypadku materiałów drukowanych na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z wielkości formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji. Reklamacji nie podlegają produkty, używane przez Kupującego niezgodnie z zaleceniami producenta i/lub ich przeznaczeniem. Nasza gwarancja nie obejmuje procesu naklejania fototapety i nie ponosimy odpowiedzialności za działania z tym związane. Reklamacji nie podlegają materiały dekoracyjne naklejone / zamontowane na ścianie niezgodnie z zaleceniami producenta (np. niewłaściwy klej, sposób kładzenia, etc.) i/lub niezgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu. W momencie pojawienia się wad ukrytych w produkcie,  należy niezwłocznie zaprzestać dalszych prac. Sprzedający nie odpowiada za umiejętności montażu Klienta bądź zatrudnionych przez niego firm. Reklamacji nie podlega towar umyślnie uszkodzony. Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało nie uznaniem złożonej reklamacji.

Wymiana towaru lub zwrot gotówki nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru na wskazane konto bankowe .

Wszelkie reklamacje na fototapety są uwzględniane przez dostawcę i producenta tylko przy zwrocie w oryginalnym opakowaniu i kompletnej fototapety. Firma zastrzega sobie odmowę przyjęcia przesyłek wysłanych w innym niż oryginalne opakowaniu lub przesyłek niekompletnych. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek odesłać kompletny wadliwy wyrób do Extero na własny koszt. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odsyłanych do nas "za pobraniem".

Firma EXTERO ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.